Huisbezoeken

Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die door gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. In de praktijk is de zorg meestal beter en vlotter door de omkadering.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd, voor 10 uur. Vermeld steeds naam, voornaam, geboortedatum, adres en telefoonnummer. De arts zal beslissen of hij op huisbezoek komt of dat naar de praktijk komen toch beter is. 

​In de regel worden enkel huisbezoeken aanvaard voor de gemeente Zwijndrecht/Burcht.

De huisbezoeken worden gedaan door de dokter die op dat moment beschikbaar is.